Klottersanering

"Varför klottersanera när det ändå kommer nytt klotter direkt?"

Ovanstående är en frågeställning som jag ofta får höra i mitt dagliga arbete med klottersanering.
Personligen tror jag att de "konstnärer" som "förskönar" vår stad med sitt eviga klottrande har ett otroligt behov av uppmärksamhet.
En stor del av klottrandet handlar om revirtänkande då dessa människor har en mycket stor förkärlek till att sätta sitt klotter tillsammans med någon annans.
Man bör därför avlägsna klotter omgående då klotter föder mera klotter på samma plats och så vidare.
Klotter är skadegörelse och kommer så alltid att vara, men med samlad kraft kan vi agera för att få en klotterfri närmiljö.

Valet av företag som skall utföra en sanering är ibland svårt, men jag vill poängtera att vi jobbar alltid med godkända produkter för klottersanering och strävar alltid efter att förnya oss genom tät kontakt med våra leverantörer av saneringsprodukter.
Vi har stor respekt för objektets värde och håller oss ständigt uppdaterade i frågor som berör olika underlag och tillvägagångssätt vid sanering.
Jag har genom åren i mitt arbete som klottersanerare fått bevisat bland annat genom de saneringsavtal som vi kontinuerligt besöker varje vecka att klottermängden avtar kraftigt när man håller efter det genom klottersanering på regelbunden basis.

Kontakta oss gärna för att få referenser i just Ert närområde eller se under fliken "Bilder / Kunder" här på hemsidan.


© Cleanup Time AB