Klotterskydd

Det finns en mängd olika preparat på marknaden som kallas klotterskydd idag, men tyvärr så är det inte fler än att man kan räkna dom på ena handens fingrar som verkligen fungerar såsom ett riktigt klotterskydd skall göra.
Det är ganska vanligt förekommande att man applicerar olika former av impregneringar som sedan kallas för klotterskydd, vilket är fruktansvärt missvisande.
En impregnering eller liknande preparat kan aldrig ersätta ett riktigt klotterskydd som till skillnad från impregering lägger sig på ytan av objektet.

Klotterkskyddet vi använder är ett så kallat offerskikt som består av 10-30% syntetiska mikrovaxer.
Skyddet är framtaget i Sverige för Svenska förhållande och är baserat på flera år forskning och tester, vi har själva fastställt att det har en verksamhetsgrad på 90-95% mot alla former av klotter.
Det har bland annat genomgått Stockholm Konsults materialprovningstester med mycket bra betyg inom de utförda testerna.
Testresultaten återfinns under fliken "Information" här på hemsidan.

Fördelar med klotterskydd

Fastigheten får i och med skyddsapplicering ett fantastiskt bra grundskydd mot både klotter i alla dess former samt även mot trafikfilm, marschallstänk, exkrement m.m.
Slitaget vid saneringar minskar kraftigt, och har man som grundtanke att det skall vara rena objekt man företräder så är klotterskydd en mycket bra lösning ur alla synvinklar.
Det skyddet vi använder är nästan helt transparent men kan på vissa underlag avslöja sig , vilket är ett mindre problem man eliminerar genom att applicera det till en naturlig avgränsning.

Miljön förskonas då användandet av kemiska produkter vid sanering decimeras till mellan 5-10% av den ordinarie materialförbrukningen vid sanering.
Skälet till att kemikalier används i vissa fall beror på dom få % som faller utanför klotterskyddets verksamhetsgrad enligt ovan.

Ekonomin i att applicera klotterskydd inträder omgående då fastighetens yttre förskonas kraftigt från användandet av lösningsmedel, för trots att vi använder marknadens mest anpassade produkter så är ett lösningsmedel alltid ett lösningsmedel.
Skyddet rubriceras som offerskikt och nyapplicering krävs efter avlägsnande av klotter, naturligtvis ingår det i våra ordinarie priser då skyddet applicerats av oss.
Ett annat bra argument för klotterskydd är att man efter applicering kan ha en regelbunden kontroll på objektet av oss mot en mycket förmånlig månadskostnad, se vidare under "Saneringsavtal"

Kontakta oss gärna för att få referenser i just Ert närområde eller se under fliken "Bilder / Kunder" här på hemsidan.


© Cleanup Time AB