Saneringsavtal

Förfarande vid upprättande av klottersaneringsavtal

Vi besöker fastigheten och besiktigar mängden befintligt klotter samt mängden av klotterskydd som behöver appliceras för att sedan översända ett kostnadsförslag för sanering, klotterskyddsapplicering samt avtalskostnaden till Er.
Avtalspriset baseras på totalytan upp till 3 meter alternativt naturlig avgränsning.
Vi har en månads ömsesidig uppsägningstid samt att vi inte förlänger avtalstiden automatiskt årsvis på avtalen då vi anser att man inte skall låsa upp sig, utan själv kunna välja när det räcker.
Naturligtvis skriver vi även avtal som löper från och till specifika datum.
Betalningen för avtal sker i efterskott per månad och faktureras runt den 27:e varje månad.

Kontakta oss gärna för att få referenser i just Ert närområde eller se under fliken "Bilder / Kunder" här på hemsidan.


© Cleanup Time AB