Soprumstvätt

Vi har sedan starten ett väl utarbetat och beprövat koncept för rengörning våtsoprum, torrsoprum och liknande utrymmen.
Rengörningen utföres efter att den ordinarie tömningen skett av sopor, detta för att underlätta vid rengörning av alla utrymmen samt eventuella karuseller.
Arbetet kan utföras i alla utrymmen som klarar av vatten, så även under- och panncentraler går bra att rengöra enligt ovanstående metod, och framför allt blir det trevligare att sedan jobba där.
Generellt tvättar vi samtliga ytor inom anvisat område med viss reservation för utrymmets utförande i form av golvbrunnar, elektronik eller annat.

På kunds begäran målas även golv, väggar och utrustning med för utrymmet anpassade färger.

Kontakta oss gärna för att få referenser i just Ert närområde eller se under fliken "Bilder / Kunder" här på hemsidan.


© Cleanup Time AB