Objekt

Bönhasen 11
Doppingen 4-5
Förbrännaren
Gustavsbergs Centrum
Hoppdomaren 1
Hägerberget 51
Isprinsessan 5
Krassen 2
Kristinedal 1
Kronobruden 10
Lejongapet 36
Löpskidan 1 o 2
Norrmannen 7
Oaxen 1
Paråkaren 1
Sicklaön 360:7
Siken 2
Sillö 3
Silvergranen 9
Skriskoseglet 6
Stenhuggarvägen 6
Våglängden 1
Vällingbyvägen 183-187
Älvsjö 3:1
Övrigt