Objekt

Atlas 8
Argus 6
Bacchus 1
Barnhusväderkvarnen 29
Batteriet 2
Berga 6:78
Berggruvan St 42
Bigaråträdet 6
Blompottan 15
Bocken 25 / 34
Blåklinten 14 / 18
Brandmästaren 10
Brandmästaren 18
Bredablick St 1
Brännaren 8
Bävern 19
Cephalus 11
Cepheus 1
Cepheus 20
Cepheus 26
Diamanten 12
Drabanten 14
Fanan 18
Fatbursträsket 2
Fikonträdet 9
Fikonträdet 13
Fikonträdet 17
Fikonträdet 18
Flaggan 9
Fågelbärsträdet 10
Fågelbärsträdet 12
Färgeriet 7
Geten 17
Gjutmästaren 6
Gropen 25
Guldfisken 22
Harpan 20
Harpan 34
Havssvalget 20
Heimdall 23
Herden 9
Hjorten 16
Hjorten 18
Humlegårdsmästaren 3
Humlegårdsmästaren 4
Humlegårdsmästaren 5
Häggen 4
Hälsokällan 8
Infanteristen 8
Järnlodet 16
Järnlodet 20
Kejsarkronan 7
Kilen 3
Kilen 4
Kilen 7
Kilen 8
Komedianten 3
Kroken 9
Källan 8
Kölhalningen 9
Loket 32
Lotteriet 12
Läraren 7
Lärjungen 2
Lönnen 7
Milon 11
Mjölnaren 6
Morellträdet 6
Morellträdet 13
Nipfjället 14
Oxen Mindre 36
Pandora 5
Rackelhanen 1
Rapphönan 3
Rensnålen 2
Repslagaren 37
Rosendal St 27
Roslagsbanan 14
Rundhultet 1
Röda Rosen 1
Rönnen 12
Safiren 6
S:t Göran 3
Skravelberget 13
Skvalberget 15
Sjöhästen 2
Sjökalven 17
Sjökalven 20
Sjöråen 13
Smaragden 2
Sockerbetan 1
Soldaten 10-14
Svärdfisken 13
Södre Torn 1
Typhon 14
Ynglingen 2
Vattenspindeln 1
Vattuormen 29
Vattuormen 34
Venus 1
Veterinären 13
Viggen 20
Vindruvan 14
Vingråen 9
Vitgröet 12
Vårdaren 1
Älgen 5