Objekt

Adlern M 16
Akterspegeln 19
Bärnstenssmycket 1
Fjällräven 1
Galjonsbilden 19
Grundläggaren 3
Gullfaxe 2
Lindansaren 21/22
Sabbatsberg 26
Sandberget 2 o 7
Sjömannen 6
Spelbomskan 14
Styckjunkaren 2
Vilan 24